•  
 • Klizna sobna vrata

   • Ugradna klizna staklena vrata
    Opis: Ugradna klizna staklena vrata
    Staklena Spider
    Opis:Staklena Spider
    Klizna preklopna
    Opis:Klizna preklopna
    Klizna
    Opis:Klizna
    Klizno preklopna
    Opis:Klizno preklopna
   • U našoj ponudi su vrata koja imaju klizne mehanizme i moguće je  gotovo bilo koji naš model po potrebi izvesti kao klizna vrata. Prednosti kliznih vrata su viseštruke i njima postižemo značajne uštede u prostoru ali kupcima obično predlažemo konvencionalni način otvaranja vrata. Razlozi za takav stav su što klizna vrata nemaju mogućnost stoprocentnog dihtovanja tako da prostor koji njima delimo ne može biti u potpunosti podeljen. Medjutim i pored toga ne često se ukazuje potreba za njima i tada postaju jedino rešenje koje možemo primeniti. Upravo zbog toga su našla mesto u našoj ponudi i u prilici smo da ih proizvedemo kao jednokrilna, dvokrilna, trokrilna ili četvorokrilna vrata. Kada prostor dozvoljava da klizna vrata budu staklena tada nam otvaraju nove mogućnosti u prosvetljavanju ili dekoraciji prostora .

    Za potrebe da krila kliznih vrata budu sakrivena nudimo Vam ugradna klizna vrata sa jednim ili dva klizača . Ovakva vrata su predvidjena za ugradnju u knauf zidove za šta ih isporučujemo sa posebnom pocinkovanom kutijom . Kombinacijoim sa levom  i desnom kutijom moguce je izvesti četvorokrilna vrata širine i do 3 m.

    Upravo iz tih razloga u prilici  smo da Vam ponudimo i staklena vrata sa dekorativnim staklom koja će moderne prostore učiniti još modernijim i savremenijim . Vrata mogu biti i sa peskiranim staklom .


    Pripremili smo i vrata sa preklopno kliznim  mehanizmom koja širinu potrebnu za otvaranje dele na dva dela, a sve u okviru štoka vrata. Time se za razliku od kliznih cela radnja otvaranja vrata obavlja u okvirima štoka. Postoje dva tipa mehanizama,  na jednom se vrata preklapaju u jednu stranu odnosno na stranu jedne prostorije, dok se drugim mehanizmom postiže da je osa otvaranja u sredini krila .

     


 •