Opis Paleta Galerija Dodaj

Detaljnije o proizvodu

Krilo vrata je debljine 40mm i izrađeno u tehnologiji duplošperovanih vrata, obloženo hrastovim furnirom sa orijenatacijom godova poprečno (u kver) i u varijanti intarzije (slaganje traka furnira pod pravim uglom u različitim pravcima). Bočne ivice krila su mašinski kantovane hrastovim furnirom.

Furnirana vrata rade se i kao dvokrilna, klizna, uz dodatak sa nadsvetlom kao i u kombinaciji sa staklom. U našim salonima ćete moći, da uz vrata koja ste izabrali, odaberete i kvake.

Stolarija God zadržava pravo na izmenu tehnološkog procesa proizvodnje bez prethodne najave a u cilju poboljšanja kvaliteta proizvoda .

Dodaj

Paleta furnira

Paleta preko 20 bajceva sa teksturom drveta

Karta bajceva  |

Karta bajceva

Karta bajceva