Pravna lica - mogućnost oslobađanja PDV-a

Na osnovu Člana 10., stav 2.,tačka 3. Zakona o PDV-u, "Službeni Glasnik RS" br.86/2015 Stolarija GOD je dužna da izda fakturu po cenama umanjenim za PDV. Jedini uslov jeste da Stolarija GOD vrši ugradnju stolarije. Više o detaljima možete pročitati u dole navedenim pravilnicima.